środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyj��tkowych wypadków.

Stawianie plot Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu prócz kilku wypadków.

Sztachetki z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane plot Winylowe na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz